نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تزئین و چیدمان پردیس مستوفی و کیفیت و قیمت غذاهای این مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

آب و هوای شوشتر

امروز

45 cͦ

35 cͦ

فردا

45 cͦ

36 cͦ

پس فردا

46 cͦ

36 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد