هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد