هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

آب و هوای شوشتر

امروز

21 cͦ

11 cͦ

فردا

20 cͦ

14 cͦ

پس فردا

20 cͦ

13 cͦ

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد