نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

آب و هوای شوشتر

امروز

37 cͦ

28 cͦ

فردا

39 cͦ

29 cͦ

پس فردا

40 cͦ

29 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد