کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

آب و هوای شوشتر

امروز

41 cͦ

29 cͦ

فردا

42 cͦ

29 cͦ

پس فردا

41 cͦ

28 cͦ

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد