هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

آب و هوای شوشتر

امروز

41 cͦ

29 cͦ

فردا

41 cͦ

29 cͦ

پس فردا

40 cͦ

30 cͦ

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد