نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تزئین و چیدمان پردیس مستوفی و کیفیت و قیمت غذاهای این مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

آب و هوای شوشتر

امروز

46 cͦ

34 cͦ

فردا

47 cͦ

36 cͦ

پس فردا

47 cͦ

36 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد