هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

آب و هوای شوشتر

امروز

26 cͦ

15 cͦ

فردا

26 cͦ

19 cͦ

پس فردا

22 cͦ

16 cͦ

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد