نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

آب و هوای شوشتر

امروز

30 cͦ

19 cͦ

فردا

30 cͦ

19 cͦ

پس فردا

30 cͦ

21 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد