نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تزئین و چیدمان پردیس مستوفی و کیفیت و قیمت غذاهای این مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

آب و هوای شوشتر

امروز

25 cͦ

16 cͦ

فردا

28 cͦ

19 cͦ

پس فردا

26 cͦ

16 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد