نظرسنجی

طراحی جدید وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تزئین و چیدمان پردیس مستوفی و کیفیت و قیمت غذاهای این مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

آب و هوای شوشتر

امروز

35 cͦ

27 cͦ

فردا

36 cͦ

28 cͦ

پس فردا

39 cͦ

31 cͦ

لینک دوستان

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد