هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

آب و هوای شوشتر

امروز

23 cͦ

15 cͦ

فردا

22 cͦ

13 cͦ

پس فردا

19 cͦ

11 cͦ

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد